Informationssida

sodermojasamfallighet.se © 2011                    

Information som är bra att känna till

Här samlas information som berör merparten av de som vistas på Södermöja.

Eldning av trädgårdsavfall på Södermöja

 

Veckorna 16-18 och 41-43 är det tillåtet att elda torrt trädgårdsavfall i Värmdö kommun.

Läs hela texten genom att klicka på länken till deras hemsida HÄR.

 

Ovanstående gäller detaljplanelagt område som framgår av denna KARTA.

 

 

Samfällighetsföreningar och fiskevårdsområde

 

Styrelsens uppgifter är att för medlemmarnas bästa förvalta följande:

1) Södermöja Samfällighetsförening som innefattar Södermöja S:1, S:2,  S:3 och S:5.

2) Södermöja Bryggas samfällighetsförening som består av GA:3.

3) Södermöja Fiskevårdsområde, vilket dock inte är en samfällighet.

 

Södermöja S:1 kallas för Båtsviken och ligger i södra ändan av byn vars ändamål är definierat som Lertagsplats.

De fastigheter som 2020-06-03 var delägare av dennna samfällighet finns samlade i Södermöja S1.

 

Södermöja S:2 ligger i norra änden av byn och där finns bl a en liten sandstrand, bryggplatser som hyrs ut genom Styrelsen och ett litet hus som till största delen hyrs ut till Södermöja Bybastuförening. Ändamålet är definierat som Båtplats.

De fastigheter som 2020-06-03 var delägare av dennna samfällighet finns samlade i Södermöja S2.

 

Södermöja S:3 är delar av Vackra vägen och landsvägen vars ändamål är Vägmark.

De fastigheter som 2020-06-03 var delägare av dennna samfällighet finns samlade i Södermöja S3.

 

Södermöja S:5 ligger på sydöstra delen av ön och definerat som Sandtag.

De fastigheter som 2020-06-03 var delägare av dennna samfällighet finns samlade i Södermöja S5.

 

Södermöja GA:3 är bryggorna norr och söder om Trafikverkets brygga där Waxholmsbåtarna lägger till nere vid Strömmen. Styrelsen förvaltar även vänthuset. Ändamålet beskrivs som Hamnanläggning, plan, vänthus.

De fastigheter som  var delägare av dennna samfällighet finns samlade i Södermöja GA3.

I denna samfällighet skall samtliga fastigheter som har någon form av bebyggelse, hus på ofri grund eller obebyggda (men byggbara) tomter vara medlem i.

Detta regleras i ett dokument från 1985-02-05 och bygger på att alla mer eller mindre använder GA:3 för gods, angöring eller persontransport.

Är man inte medlem så skall man ansöka om inträde i GA:3 hos Lantmäteriet på denna blankett: Ny medlem-gemensamhetsanläggning och stå för kostnader i s m ansökan.

 

Södermöja Fiskevårdsområde, även kallat FS:4, reglerar hur och var fiske får ske. I praktiken sker ingen aktivitet eller förändring här.

 

 

Tips om man vill veta mer:

* På www.hitta.se kan man välja lagret Tomter och på det viset leta upp var dessa samfälligheter ligger och deras ungefärliga gränser.

* Man kan på Lantmäteriet logga in på Min Fastighet och se vilka samfälligheter den egna fastigheten är delägare i.

* På denna Södermöjas hemsida kan man uppe i menyn till vänster välja fliken Stadgar och protokoll för att läsa stadgarna för respektive samfällighet.

* Vad gäller de listor som finns i länkarna ovan så ändras de med tiden och vilka fastigheter och hur många som ingår i samfälligheterna kan alltså ändras.

 

 

 

 


Södermöja samfällighetsföreningar tillämpar EU:s dataskyddsförordning (GDPR) vid behandling av personuppgifter.
Vid frågor angående tillämpningen vänligen kontakta styrelsen.


VÄG MOT FORNBYHOLMEN

HÄR kan man se det 28-sidiga dokumentet från 1942 som behandlar vägen mot Fornbyholmen (12MB PDF).