Kontakt

sodermojasamfallighet.se © 2011                    

Kontaktuppgifter till Styrelsen m.fl.

Styrelsen samt övriga representanter för Södermöjas samfällighetsföreningar består f o m 2019 06 08 av följande personer:

Max Wenger                        Ordförande

max.wenger"at"hotmail.com    0709 61 01 61

Annika Grome Aschberg        Kassör

annikasbod"at"gmail.com

Anders Segerfelt                  Sekreterare

anders.segerfelt"at"icloud.com

Tobias Fälth                         Suppleant

tobias.falth"at"forsvar.se

Per Oreman                          Suppleant

per"at"oreman.se

Börje Caesar                         Revisor

borje.caesar"at"gmail.com

Monica Norling                      Revisorsuppleant

monika.norling"at"gmail.com

Madeleine Caesar                   Valberedning

Marie-Louise Hägerö              Valberedning